Μαθητές

Τρίτη 3 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου του σχολείου. Τα αποτελέσματα είναι:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ
1 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος
2 ΣΑΚΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Αντιπρόεδρος
3 ΚΑΡΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ Γραμματέας
4 ΒΑΓΙΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μέλος
5 ΒΑΓΙΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Μέλος
6 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μέλος
7 ΔΡΟΥΜΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος
8 ΚΕΒΑΝΙ ΧΑΛΙΤ Μέλος
9 ΚΟΛΟΚΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος
10 ΚΟΥΤΣΙΑΝΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Μέλος
11 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος
12 ΣΑΚΑΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Μέλος
13 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ Μέλος
14 ΤΥΜΠΑΝΑΡΗ ΡΑΦΑΕΛΑ Μέλος
15 ΦΕΚΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος
16 ΑΡΜΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ Αναπλ. Μέλος
17 ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπλ. Μέλος
18 ΓΚΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Αναπλ. Μέλος
19 ΔΡΑΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Αναπλ. Μέλος
20 ΘΟΥΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ Αναπλ. Μέλος
21 ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Αναπλ. Μέλος
22 ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Αναπλ. Μέλος
23 ΜΗΤΡΟΥΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αναπλ. Μέλος
24 ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αναπλ. Μέλος
25 ΡΟΚΟ ΣΕΡΤΖΙΟ Αναπλ. Μέλος
26 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αναπλ. Μέλος
27 ΧΟΤΖΑ ΜΑΝΩΛΗΣ  Αναπλ. Μέλος