Κανονισμός Σχολείου

Ο κανονισμός του Γυμνασίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ο κανονισμός του εργαστηρίου Πληροφορικής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο κανονισμός του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ