Κανονισμός Σχολείου

Ο κανονισμός του Γυμνασίου

2017_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ_ΑΓΙΟΥ_ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ_ΤΕΛΙΚΟ (1)

Ο κανονισμός του εργαστηρίου Πληροφορικής

ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο κανονισμός του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ_ΦΥΣΙΚΩΝ_ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ