Είμαστε συμμαθητές & είμαστε δίπλα σου

Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η βιωματική δράση

«Είμαστε συμμαθητές και είμαστε δίπλα σου»

στα τμήματα της Α΄τάξης σε συνεργασία με την

κα Καραμανίδου Φωφώ, υπεύθυνη του ΣΣΝ  και

του κ. Κρυωνά Χρήστο συνεργάτη του κέντρου «ΟΑΣΙΣ».

 

 

 

Δρόμοι μετά το Γυμνάσιο

 

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου οι μαθητές του Γυμνασίου παρακολούθησαν την εκπαιδευτική ενημέρωση «Δρόμοι μετά το Γυμνάσιο» από τον κ. Δημήτριο Αναγνωστίδη, υπεύθυνο του ΚΕΣΥΠ Σερρών.